Arabiska för irriterad

sukhT
ﺳُﺨﻂ
irriterad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för irriterad uttalas sukhT och skrivs ﺳُﺨﻂ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet irriterad består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och Ta som skrivs ﻁ och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med irriterad

Alla bokstäver i irriterad

ﺳُﺨﻂ
ﺳـ
ـﺨـ
ـﻂ
 
ﺳـ
ـﺨـ
ـﻂ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
sin
s
kha
kh
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för irriterad består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳُﺨﻂ och uttalas sukhT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver