Arabiska för arg, irriterad

saakhiT
ﺳَﺎﺧِﻂ
arg, irriterad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arg, irriterad uttalas saakhiT och skrivs ﺳَﺎﺧِﻂ.

Förutom grundformen finns arg, irriterad i:

saakhiTa
ﺳَﺎﺧِﻄَﺔ
arg, irriterad – femininum singular
saakhiTaat
ﺳَﺎﺧِﻄَﺎﺕ
arg, irriterad – femininum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arg, irriterad består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kha som skrivs och uttalas kh och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arg, irriterad

Alla bokstäver i arg, irriterad

ﺳَﺎﺧِﻂ
ﺳـ
ـﺎ
ﺧـ
ـﻂ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﺧـ
ـﻂ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
sin
s
alef
kha
kh
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för arg, irriterad består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﺧِﻂ och uttalas saakhiT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver