Arabiska för förarga, reta

'askhaTa
ﺃَﺳﺨَﻂَ
förarga, reta – dåtid han
yuskhiTu
ﻳُﺴﺨِﻂُ
förarga, reta – nutid han

Det arabiska verbet för att förarga, reta skrivs ﺃَﺳﺨَﻂَ och uttalas 'askhaTa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴﺨِﻂُ och uttalas yuskhiTu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förarga, reta består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kha som skrivs och uttalas kh och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förarga, reta

Alla bokstäver i förarga, reta

ﺃَﺳﺨَﻂَ
ﺳـ
ـﺨـ
ـﻂ
 
ﺳـ
ـﺨـ
ـﻂ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
alif hamza
'
sin
s
kha
kh
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för förarga, reta består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺳﺨَﻂَ och uttalas 'askhaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förarga, reta

dåtid
nutid
han
'askhaTa
ﺃَﺳﺨَﻂَ
han - dåtid
yuskhiTu
ﻳُﺴﺨِﻂُ
han - nutid
hon
'askhaTat
ﺃَﺳﺨَﻄَﺖ
hon - dåtid
tuskhiTu
ﺗُﺴﺨِﻂُ
hon - nutid
jag
'askhaTtu
ﺃَﺳﺨَﻄﺖُ
jag - dåtid
'uskhiTu
ﺃُﺳﺨِﻂُ
jag - nutid