Arabiska för granatäpple

rummaana
ﺭُﻣَّﺎﻧَﺔ
granatäpple – maskulinum singular

Det arabiska ordet för granatäpple uttalas rummaana och skrivs ﺭُﻣَّﺎﻧَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Alla bokstäver i granatäpple

ﺭُﻣَّﺎﻧَﺔ
ﻣـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
ra
r
mim
m
alef
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för granatäpple består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭُﻣَّﺎﻧَﺔ och uttalas rummaana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver