Arabiska för elfenben

3aaj
ﻋَﺎﺝ
elfenben – maskulinum singular

Det arabiska ordet för elfenben uttalas 3aaj och skrivs ﻋَﺎﺝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet elfenben består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med elfenben

Alla bokstäver i elfenben

ﻋَﺎﺝ
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
ayn
3
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för elfenben består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺝ och uttalas 3aaj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver