Arabiska för böjas, vridas

i3wajja
ﺍِﻋﻮَﺝَّ
böjas, vridas – dåtid han
ya3wajju
ﻳَﻌﻮَﺝُّ
böjas, vridas – nutid han

Det arabiska verbet för att böjas, vridas skrivs ﺍِﻋﻮَﺝَّ och uttalas i3wajja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﻮَﺝُّ och uttalas ya3wajju. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet böjas, vridas består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med böjas, vridas

Alla bokstäver i böjas, vridas

ﺍِﻋﻮَﺝَّ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
alef
ayn
3
waw
w
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för böjas, vridas består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﻮَﺝَّ och uttalas i3wajja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för böjas, vridas

if3alla blir i3wajja

Vi har sett att det arabiska ordet för böjas, vridas skrivs ﺍِﻋﻮَﺝَّ och uttalas i3wajja. Ordet följer mönstret verb form 9. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen if3alla där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är if3alla och ordets rotbokstäver är 3, w och j, blir ordet i3wajja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som böjas, vridas

Böjningsformer av böjas, vridas

dåtid
nutid
han
i3wajja
ﺍِﻋﻮَﺝَّ
han - dåtid
ya3wajju
ﻳَﻌﻮَﺝُّ
han - nutid
hon
i3wajjat
ﺍِﻋﻮَﺟَّﺖ
hon - dåtid
ta3wajju
ﺗَﻌﻮَﺝُّ
hon - nutid
jag
i3wajjtu
ﺍِﻋﻮَﺟّﺖُ
jag - dåtid
'a3wajju
ﺃَﻋﻮَﺝُّ
jag - nutid