Svart är drottningen av färger.

Den arabiska frasen Svart är drottningen av färger. uttalas al'aswadu huwa malikatu al'alwaani och skrivs ﺍَﻟﺄَﺳﻮَﺩُ ﻫُﻮَ ﻣَﻠِﻜَﺔُ ﺍَﻟﺄَﻟﻮَﺍﻥِ

De arabiska orden i Svart är drottningen av färger.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Svart är drottningen av färger.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

svart

ﺍَﻟﺄَﺳﻮَﺩُ
Uttal: al'aswadu
Svensk versättning (av ordets grundform): svart
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av svart

ﺃَﺳﻮَﺩ
'aswad
(singular, obestämd form, utan kasus)

han

ﻫُﻮَ
Uttal: huwa
Svensk versättning: han
Ordklass: pronomen

drottning

ﻣَﻠِﻜَﺔُ
Uttal: malikatu
Svensk versättning (av ordets grundform): drottning
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av drottning

ﻣَﻠِﻜَﺔ
malika
(singular, obestämd form, utan kasus)

färg

ﺍَﻟﺄَﻟﻮَﺍﻥِ
Uttal: al'alwaani
Svensk versättning (av ordets grundform): färg
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
bruten plural
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av färg

ﻟَﻮﻥ
lawn
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.