Det enkla är det svåraste.

Den arabiska frasen Det enkla är det svåraste. uttalas albasiiTu huwa al'aS3abu och skrivs ﺍَﻟﺒَﺴِﻴﻂُ ﻫُﻮَ ﺍَﻟﺄَﺻﻌَﺐُ

De arabiska orden i Det enkla är det svåraste.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Det enkla är det svåraste.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

enkel

ﺍَﻟﺒَﺴِﻴﻂُ
Uttal: albasiiTu
Svensk versättning (av ordets grundform): enkel
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av enkel

ﺑَﺴِﻴﻂ
basiiT
(singular, obestämd form, utan kasus)

han

ﻫُﻮَ
Uttal: huwa
Svensk versättning: han
Ordklass: pronomen

svår

ﺍَﻟﺄَﺻﻌَﺐُ
Uttal: al'aS3abu
Svensk versättning: svår
Ordklass: adjektiv
superlativ

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.