Enda alternativet är att ge upp.

Den arabiska frasen Enda alternativet är att ge upp. uttalas alHallu alwaHiidu huwa alistislaamu och skrivs ﺍَﻟﺤَﻞُّ ﺍَﻟﻮَﺣِﻴﺪُ ﻫُﻮَ ﺍَﻟﺎِﺳﺘِﺴﻠَﺎﻡُ

De arabiska orden i Enda alternativet är att ge upp.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Enda alternativet är att ge upp.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

lösning

ﺍَﻟﺤَﻞُّ
Uttal: alHallu
Svensk versättning (av ordets grundform): lösning
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av lösning

ﺣَﻞّ
Hall
(singular, obestämd form, utan kasus)

bara, ensam, unik

ﺍَﻟﻮَﺣِﻴﺪُ
Uttal: alwaHiidu
Svensk versättning (av ordets grundform): bara, ensam, unik
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av bara, ensam, unik

ﻭَﺣِﻴﺪ
waHiid
(singular, obestämd form, utan kasus)

han

ﻫُﻮَ
Uttal: huwa
Svensk versättning: han
Ordklass: pronomen

resignation, underkastelse, överlämnande

ﺍَﻟﺎِﺳﺘِﺴﻠَﺎﻡُ
Uttal: alistislaamu
Svensk versättning (av ordets grundform): resignation, underkastelse, överlämnande
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av resignation, underkastelse, överlämnande

ﺍِﺳﺘِﺴﻠَﺎﻡ
istislaam
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.

Källa: Språkrådet