Arabiska för resignation, underkastelse, överlämnande

istislaam
ﺍِﺳﺘِﺴﻠَﺎﻡ
resignation, underkastelse, överlämnande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för resignation, underkastelse, överlämnande uttalas istislaam och skrivs ﺍِﺳﺘِﺴﻠَﺎﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet resignation, underkastelse, överlämnande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet resignation, underkastelse, överlämnande består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med resignation, underkastelse, överlämnande

Alla bokstäver i resignation, underkastelse, överlämnande

ﺍِﺳﺘِﺴﻠَﺎﻡ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
sin
s
ta
t
sin
s
lam
l
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för resignation, underkastelse, överlämnande består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﺴﻠَﺎﻡ och uttalas istislaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för resignation, underkastelse, överlämnande

istif3aal blir istislaam

Vi har sett att det arabiska ordet för resignation, underkastelse, överlämnande skrivs ﺍِﺳﺘِﺴﻠَﺎﻡ och uttalas istislaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istif3aal och ordets rotbokstäver är s, l och m, blir ordet istislaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som resignation, underkastelse, överlämnande