Göra avdrag för resor i tjänsten.

Den arabiska frasen Göra avdrag för resor i tjänsten. uttalas iqtaTa3a takaaliifa riHlaati al3amali och skrivs ﺍِﻗﺘَﻄَﻊَ ﺗَﻜَﺎﻟِﻴﻒَ ﺭِﺣﻠَﺎﺕِ ﺍَﻟﻌَﻤَﻞِ

De arabiska orden i Göra avdrag för resor i tjänsten.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Göra avdrag för resor i tjänsten.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att dela av, dra av

ﺍِﻗﺘَﻄَﻊَ
Uttal: iqtaTa3a
Svensk versättning: att dela av, dra av
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

börda, uppdrag

ﺗَﻜَﺎﻟِﻴﻒَ
Uttal: takaaliifa
Svensk versättning (av ordets grundform): börda, uppdrag
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
bruten plural
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av börda, uppdrag

ﺗَﻜﻠِﻴﻒ
takliif
(singular, obestämd form, utan kasus)

resa

ﺭِﺣﻠَﺎﺕِ
Uttal: riHlaati
Svensk versättning (av ordets grundform): resa
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
regelbunden pluralböjning
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av resa

ﺭِﺣﻠَﺔ
riHla
(singular, obestämd form, utan kasus)

arbete

ﺍَﻟﻌَﻤَﻞِ
Uttal: al3amali
Svensk versättning (av ordets grundform): arbete
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av arbete

ﻋَﻤَﻞ
3amal
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Kategori: arbete
Källa: Språkrådet