Arabiska för börda, uppdrag

takliif
ﺗَﻜﻠِﻴﻒ
börda, uppdrag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för börda, uppdrag uttalas takliif och skrivs ﺗَﻜﻠِﻴﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns börda, uppdrag i:

takaaliif
ﺗَﻜَﺎﻟِﻴﻒ
börda, uppdrag – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet börda, uppdrag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet börda, uppdrag består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med börda, uppdrag

Alla bokstäver i börda, uppdrag

ﺗَﻜﻠِﻴﻒ
ﺗـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
kaf
k
lam
l
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för börda, uppdrag består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻜﻠِﻴﻒ och uttalas takliif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för börda, uppdrag

taf3iil blir takliif

Vi har sett att det arabiska ordet för börda, uppdrag skrivs ﺗَﻜﻠِﻴﻒ och uttalas takliif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är k, l och f, blir ordet takliif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som börda, uppdrag