svaga verb

Den arabiska frasen svaga verb uttalas 'af3aal mu3talla och skrivs ﺃَﻓﻌَﺎﻝ ﻣُﻌﺘَﻠَّﺔ

De arabiska orden i svaga verb

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen svaga verb. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

handling, verb

ﺃَﻓﻌَﺎﻝ
Uttal: 'af3aal
Svensk versättning: handling, verb
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum
bruten plural

defekt, sjuk

ﻣُﻌﺘَﻠَّﺔ
Uttal: mu3talla
Svensk versättning: defekt, sjuk
Ordklass: adjektiv
genus: femininum

Typ av fras: Fraser med substantiv + adjektiv

Det här frasen består av ett substantiv (handling, verb) och ett adjektiv (defekt, sjuk) som beskriver ordet. Notera att adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus och numerus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasuset nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.