Arabiska för defekt, sjuk

mu3tall
ﻣُﻌﺘَﻞّ
defekt, sjuk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för defekt, sjuk uttalas mu3tall och skrivs ﻣُﻌﺘَﻞّ.

Förutom grundformen finns defekt, sjuk i:

mu3talla
ﻣُﻌﺘَﻠَّﺔ
defekt, sjuk – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet defekt, sjuk

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet defekt, sjuk består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med defekt, sjuk

Alla bokstäver i defekt, sjuk

ﻣُﻌﺘَﻞّ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺘـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ayn
3
ta
t
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för defekt, sjuk består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌﺘَﻞّ och uttalas mu3tall.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver