fasta normer

Den arabiska frasen fasta normer uttalas ma3aayiirun thaabitatun och skrivs ﻣَﻌَﺎﻳِﻴﺮٌ ﺛَﺎﺑِﺘَﺔٌ

De arabiska orden i fasta normer

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen fasta normer. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

kriterium, mätare

ﻣَﻌَﺎﻳِﻴﺮٌ
Uttal: ma3aayiirun
Svensk versättning (av ordets grundform): kriterium, mätare
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
bruten plural

Grundformen av kriterium, mätare

ﻣِﻌﻴَﺎﺭ
mi3yaar
(singular, obestämd form, utan kasus)

etablerad, permanent

ﺛَﺎﺑِﺘَﺔٌ
Uttal: thaabitatun
Svensk versättning (av ordets grundform): etablerad, permanent
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

Grundformen av etablerad, permanent

ﺛَﺎﺑِﺖ
thaabit
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Fraser med substantiv + adjektiv

Det här frasen består av ett substantiv (kriterium, mätare) och ett adjektiv (etablerad, permanent) som beskriver ordet. Notera att adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus och numerus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasuset nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Källa: Språkrådet