Jag skriver om sånt jag gillar.

Den arabiska frasen Jag skriver om sånt jag gillar. uttalas 'aktubu 3an 'ayyi shay'in yu3jibunii och skrivs ﺃَﻛﺘُﺐُ ﻋَﻦ ﺃَﻱِّ ﺷَﻲﺀٍ ﻳُﻌﺠِﺒُﻨِﻲ

De arabiska orden i Jag skriver om sånt jag gillar.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag skriver om sånt jag gillar.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att skriva

ﺃَﻛﺘُﺐُ
Uttal: 'aktubu
Svensk versättning (av ordets grundform): att skriva
Ordklass: verb
person: jag
tempus: nutid

Grundformen av att skriva

ﻛَﺘَﺐَ
kataba
(dåtid han)

bort från, om

ﻋَﻦ
Uttal: 3an
Svensk versättning: bort från, om
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

någon

ﺃَﻱِّ
Uttal: 'ayyi
Svensk versättning: någon
Ordklass: pronomen

sak

ﺷَﻲﺀٍ
Uttal: shay'in
Svensk versättning (av ordets grundform): sak
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av sak

ﺷَﻲﺀ
shay'
(singular, obestämd form, utan kasus)

att behaga, tilltala, överraska

ﻳُﻌﺠِﺒُﻨِﻲ
Uttal: yu3jibunii
Svensk versättning (av ordets grundform): att behaga, tilltala, överraska
Ordklass: verb
person: han
tempus: nutid

Grundformen av att behaga, tilltala, överraska

ﺃَﻋﺠَﺐَ
'a3jaba
(dåtid han)
Suffix
ِْﻲ
ii
mig
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.