Det går att skriva vad som helst.

Den arabiska frasen Det går att skriva vad som helst. uttalas kitaabatu 'ayyi shay'in mumkinatun och skrivs ﻛِﺘَﺎﺑَﺔُ ﺃَﻱِّ ﺷَﻲﺀٍ ﻣُﻤﻜِﻨَﺔٌ

De arabiska orden i Det går att skriva vad som helst.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Det går att skriva vad som helst.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

skrift, skrivande

ﻛِﺘَﺎﺑَﺔُ
Uttal: kitaabatu
Svensk versättning (av ordets grundform): skrift, skrivande
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av skrift, skrivande

ﻛِﺘَﺎﺑَﺔ
kitaaba
(singular, obestämd form, utan kasus)

någon

ﺃَﻱِّ
Uttal: 'ayyi
Svensk versättning: någon
Ordklass: pronomen

sak

ﺷَﻲﺀٍ
Uttal: shay'in
Svensk versättning (av ordets grundform): sak
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av sak

ﺷَﻲﺀ
shay'
(singular, obestämd form, utan kasus)

möjlig

ﻣُﻤﻜِﻨَﺔٌ
Uttal: mumkinatun
Svensk versättning (av ordets grundform): möjlig
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av möjlig

ﻣُﻤﻜِﻦ
mumkin
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.