Han bodde i ett litet, slitet hus.

Den arabiska frasen Han bodde i ett litet, slitet hus. uttalas 3aasha fii baytin Saghiirin mutahaalikin och skrivs ﻋَﺎﺵَ ﻓِﻲ ﺑَﻴﺖٍ ﺻَﻐِﻴﺮٍ ﻣُﺘَﻬَﺎﻟِﻚٍ

De arabiska orden i Han bodde i ett litet, slitet hus.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han bodde i ett litet, slitet hus.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att leva

ﻋَﺎﺵَ
Uttal: 3aasha
Svensk versättning: att leva
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

i

ﻓِﻲ
Uttal: fii
Svensk versättning: i
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

hus

ﺑَﻴﺖٍ
Uttal: baytin
Svensk versättning (av ordets grundform): hus
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av hus

ﺑَﻴﺖ
bayt
(singular, obestämd form, utan kasus)

liten

ﺻَﻐِﻴﺮٍ
Uttal: Saghiirin
Svensk versättning (av ordets grundform): liten
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av liten

ﺻَﻐِﻴﺮ
Saghiir
(singular, obestämd form, utan kasus)

nedsliten, utmattad

ﻣُﺘَﻬَﺎﻟِﻚٍ
Uttal: mutahaalikin
Svensk versättning (av ordets grundform): nedsliten, utmattad
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av nedsliten, utmattad

ﻣُﺘَﻬَﺎﻟِﻚ
mutahaalik
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.