En julsång med Fairuz

Publicerad 2022-12-17

Jag gillar inte julsånger. Den mest irriterade av julsånger är Bjällerklang. Men precis som mycket annat i livet, är denna julsång bättre när den framförs på arabiska .

Vi ska därför gå igenom början av den arabiska versionen av Bjällerklang. Den framförs av den mycket folkkära libanesiska sångerskan Fairuz.

På arabiska heter sången laylatu 3iid, vilket vi kan översätta till julafton.


ليلة عيد
laylatu 3iid
Julafton

Frasen (laylatu 3iid) betyder bokstavligen helgdags-natt. Ordet 3iid har jag beskrivit i ett tidigare blogginlägg, det betyder helt enkelt "högtid" eller "helgdag". Ordet (layla) betyder "natt" men här motsvarar det snarare "afton".

helgdagsafton

Eftersom detta är en julsång förstår vi att Fairuz inte sjunger om vilken helgdagsafton som helst, utan om julafton. Ett vanligare sätt att säga julafton, i alla fall i standardarabiska, är (laylatu 3iid miilaad). Ordet miilaad betyder födelse och syftar förstås på Jesu födelse.

julafton
اللية ليلة عيد
al-laylatu laylatu 3iid
I afton är det julafton

Frasen (al-laylatu laylatu 3iid) betyder bokstavligen "Natten är helgdags-natt". Eftersom vi vet att (layla) betyder "natt", vi vet att den bestämda formen (al-layla) betyder "natten". I detta sammanhang betyder (al-layla) istället "denna natt" dvs "i natt". Det kan jämföras med ordet yawm som betyder "dag" och vars bestämda form (al-yawm) bokstavligen betyder "dagen" men oftast betyder "idag".

Ikväll är det helgdagsafton.
زينة وناس
ziina wa naas
dekoration och människor

Ordet (ziina) betyder "dekoration" vilket här syftar på juldekoration. Konjunktionen (wa) betyder "och", notera att den skrivs ihop med ordet som kommer efter. Ordet (naas) kan översättas till "folk" eller "människor".

ﺯِﻳﻨَﺔ
ziina
dekoration, utsmyckning
ﻭَ
wa
och
ﻧَﺎﺱ
naas
folk
صوت أجراس
Sawt 'ajraas
ljudet av klockor

Frasen (Sawt 'ajraas) betyder "ljud av klockor", vilket rimmar på ordet (naas) som betyder "människor".

klang av klockor
3am bi-tarinn ba3iid
ringer långt borta

Denna fras visar skillnader mellan standardarabiska och libanesisk dialekt. Verbet (btarinnu) betyder "ringer", det är dialekt och motsvarar (tarinnu) i standardarabiskan. Innan verbet kommer ordet (3am) vilket används i dialeket för att visa att det är pågående presens dvs "är ringande" vilket låter mer rimligt på engelska: "are ringning". Ordet (ba3iid) som betyder "fjärran" är samma på såväl dialekt som standardarabiska men om vi ska vara korrekta bör ordet vara i ackusativ (ba3iidan) eftersom det är ett objekt för tid.

Om du har läst mitt blogginlägg om en annan sång av Fairuz, Jag skriver ditt namn, vet du att verb på libanesisk dialekt brukar börja med b.

På standardarabiska skulle vi kunna skriva såhär:

Ljudet av klockor ringer i fjärran.

Om vi vill formulera det lite elegantare, kan vi skriva såhär:

Klockor ringer i fjärran.

Sedan får vi en liten paus, då refrängen upprepas igen.

ليلة عيد
laylatu 3iid
Julafton

ليلة عيد
laylatu 3iid
Julafton

اللية ليلة عيد
al-laylatu laylatu 3iid
I afton är det julafton

Därefter är det dags för nya ord och uttryck igen.

صوت أولاد
Sawt 'awlaad
barnaljud

Frasen (Sawt 'awlaad) betyder bokstavligen "ljud av barn", den påminner mycket om den tidigare frasen (Sawt 'ajraas) som betyder "ljud av klockor". Ordet ('awlaad) är plural av walad som betyder både "pojke" och "barn". I de flesta sammanhang jag stött på ordet är betydelsen pojke, men här tycker jag att barn är en mer rimlig översättning.

barns röster
تياب جداد
tiyaab jadaad
nya kläder

Ordet (tiyaab) är dialekt och betyder "klädesplagg", på standardarabiska säger vi istället thiyaab. Adjektivet (jadaad) är dialekt och betyder "ny", på standardarabiska säger vi istället jadiida.

nya kläder
وبكرة الحب جديد
wa bukra l-Hubb jadiid
och imorgon är kärleken ny

Konjunktionen wa som betyder "och" känner vi redan till. Ordet bukra betyder "imorgon" och är dialektalt, på standardarabiska säger vi istället ghadan. Frasen (al-Hubb jadiid) betyder "kärleken är ny".

Imorgon är kärleken ny.