new clothes

The Arabic phrase new clothes is pronounced thiyaabun jadiidatun and written ﺛِﻴَﺎﺏٌ ﺟَﺪِﻳﺪَﺓٌ

The Arabic words in new clothes

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase new clothes. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

garments

ﺛِﻴَﺎﺏٌ
Pronounciation: thiyaabun
English translation: garments
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

new

ﺟَﺪِﻳﺪَﺓٌ
Pronounciation: jadiidatun
English translation (of the word in its basic form): new
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: feminine

The base form of the word new

ﺟَﺪِﻳﺪ
jadiid
(singular, indefinite, no case)

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.