Arabiska för eländig

shaqiyy
ﺷَﻘِﻲّ
eländig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för eländig uttalas shaqiyy och skrivs ﺷَﻘِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet eländig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, qaf som skrivs och uttalas q och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med eländig

Alla bokstäver i eländig

ﺷَﻘِﻲّ
ﺷـ
ـﻘـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﻘـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
qaf
q
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för eländig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷَﻘِﻲّ och uttalas shaqiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver