Arabiska för motbjudande

shani3
ﺷَﻨِﻊ
motbjudande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för motbjudande uttalas shani3 och skrivs ﺷَﻨِﻊ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet motbjudande består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, nun som skrivs och uttalas n och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med motbjudande

Alla bokstäver i motbjudande

ﺷَﻨِﻊ
ﺷـ
ـﻨـ
ـﻊ
 
ﺷـ
ـﻨـ
ـﻊ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
shin
sh
nun
n
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för motbjudande består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻨِﻊ och uttalas shani3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver