Arabiska för galenskap

khubaaT
ﺧُﺒَﺎﻁ
galenskap – maskulinum singular

Det arabiska ordet för galenskap uttalas khubaaT och skrivs ﺧُﺒَﺎﻁ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet galenskap består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, beh som skrivs och uttalas b och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med galenskap

Alla bokstäver i galenskap

ﺧُﺒَﺎﻁ
ﺧـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
kha
kh
beh
b
alef
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för galenskap består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧُﺒَﺎﻁ och uttalas khubaaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver