Arabiska för slå, träffa

khabaTa
ﺧَﺒَﻂَ
slå, träffa – dåtid han
yakhbiTu
ﻳَﺨﺒِﻂُ
slå, träffa – nutid han

Det arabiska verbet för att slå, träffa skrivs ﺧَﺒَﻂَ och uttalas khabaTa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﺒِﻂُ och uttalas yakhbiTu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slå, träffa består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, beh som skrivs och uttalas b och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slå, träffa

Alla bokstäver i slå, träffa

ﺧَﺒَﻂَ
ﺧـ
ـﺒـ
ـﻂ
 
ﺧـ
ـﺒـ
ـﻂ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
kha
kh
beh
b
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för slå, träffa består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺒَﻂَ och uttalas khabaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av slå, träffa

dåtid
nutid
han
khabaTa
ﺧَﺒَﻂَ
han - dåtid
yakhbiTu
ﻳَﺨﺒِﻂُ
han - nutid
hon
khabaTat
ﺧَﺒَﻄَﺖ
hon - dåtid
takhbiTu
ﺗَﺨﺒِﻂُ
hon - nutid
jag
khabaTtu
ﺧَﺒَﻄﺖُ
jag - dåtid
'akhbiTu
ﺃَﺧﺒِﻂُ
jag - nutid