Böjningsformer av verbet 'att pumpa'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'aDukhkhu
أَضُخُّ
jag - nutid
Dakhakhtu
ضَخَختُ
jag - dåtid
'aDukhkha
أَضُخَّ
jag - subjunktiv
'aDukhkha
أَضُخَّ
jag - jussiv
du (m)
taDukhkhu
تَضُخُّ
du (m) - nutid
Dakhakhta
ضَخَختَ
du (m) - dåtid
taDukhkha
تَضُخَّ
du (m) - subjunktiv
taDukhkha
تَضُخَّ
du (m) - jussiv
du (f)
taDukhkhiina
تَضُخِّينَ
du (f) - nutid
Dakhakhti
ضَخَختِ
du (f) - dåtid
taDukhkhii
تَضُخِّي
du (f) - subjunktiv
taDukhkhii
تَضُخِّي
du (f) - jussiv
han
yaDukhkhu
يَضُخُّ
han - nutid
Dakhkha
ضَخَّ
han - dåtid
yaDukhkha
يَضُخَّ
han - subjunktiv
yaDukhkha
يَضُخَّ
han - jussiv
hon
taDukhkhu
تَضُخُّ
hon - nutid
Dakhkhat
ضَخَّت
hon - dåtid
taDukhkha
تَضُخَّ
hon - subjunktiv
taDukhkha
تَضُخَّ
hon - jussiv
vi
naDukhkhu
نَضُخُّ
vi - nutid
Dakhakhnaa
ضَخَخنَا
vi - dåtid
naDukhkha
نَضُخَّ
vi - subjunktiv
naDukhkha
نَضُخَّ
vi - jussiv
ni (m)
taDukhkhuuna
تَضُخُّونَ
ni (m) - nutid
Dakhakhtum
ضَخَختُم
ni (m) - dåtid
taDukhkhuu
تَضُخُّوا
ni (m) - subjunktiv
taDukhkhuu
تَضُخُّوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
taDkhukhna
تَضخُخنَ
ni (f) - nutid
Dakhakhtunna
ضَخَختُنَّ
ni (f) - dåtid
taDkhukhna
تَضخُخنَ
ni (f) - subjunktiv
taDkhukhna
تَضخُخنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yaDukhkhuuna
يَضُخُّونَ
de (m) - nutid
Dakhkhuu
ضَخُّوا
de (m) - dåtid
yaDukhkhuu
يَضُخُّوا
de (m) - subjunktiv
yaDukhkhuu
يَضُخُّوا
de (m) - jussiv
de (f)
yaDkhukhna
يَضخُخنَ
de (f) - nutid
Dakhakhna
ضَخَخنَ
de (f) - dåtid
yaDkhukhna
يَضخُخنَ
de (f) - subjunktiv
yaDkhukhna
يَضخُخنَ
de (f) - jussiv
ni två
taDukhkhaani
تَضُخَّانِ
ni två - nutid
Dakhakhtumaa
ضَخَختُمَا
ni två - dåtid
taDukhkhaa
تَضُخَّا
ni två - subjunktiv
taDukhkhaa
تَضُخَّا
ni två - jussiv
de två (m)
yaDukhkhaani
يَضُخَّانِ
de två (m) - nutid
Dakhakhaa
ضَخَخَا
de två (m) - dåtid
yaDukhkhaa
يَضُخَّا
de två (m) - subjunktiv
yaDukhkhaa
يَضُخَّا
de två (m) - jussiv
de två (f)
taDukhkhaani
تَضُخَّانِ
de två (f) - nutid
Dakhakhataa
ضَخَخَتَا
de två (f) - dåtid
taDukhkhaa
تَضُخَّا
de två (f) - subjunktiv
taDukhkhaa
تَضُخَّا
de två (f) - jussiv

Imperativ

du (m)
Dukhkha
ضُخَّ
du (m) - imperativ
du (f)
Dukhkhii
ضُخِّي
du (f) - imperativ
du (dual)
Dukhkhaa
ضُخَّا
du (dual) - imperativ
ni (m)
Dukhkhuu
ضُخُّوا
ni (m) - imperativ
ni (f)
'uDkhukhna
أُضخُخنَ
ni (f) - imperativ

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.