Arabiska för skydd

dhawd
ﺫَﻭﺩ
skydd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skydd uttalas dhawd och skrivs ﺫَﻭﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skydd består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skydd

Alla bokstäver i skydd

ﺫَﻭﺩ
 
 
ـﺬ
ـﻮ
ـﺪ
 
dhal
dh
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för skydd består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﻭﺩ och uttalas dhawd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver