Arabiska för yla

3awaa
ﻋَﻮَﻯ
yla – dåtid han
ya3wii
ﻳَﻌﻮِﻱ
yla – nutid han

Det arabiska verbet för att yla skrivs ﻋَﻮَﻯ och uttalas 3awaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﻮِﻱ och uttalas ya3wii. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet yla består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i yla

ﻋَﻮَﻯ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ـﻰ
 
ayn
3
waw
w
a
 
 
Det arabiska ordet för yla består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻋَﻮَﻯ och uttalas 3awaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av yla

dåtid
nutid
han
3awaa
ﻋَﻮَﻯ
han - dåtid
ya3wii
ﻳَﻌﻮِﻱ
han - nutid
hon
3awat
ﻋَﻮَﺕ
hon - dåtid
ta3wii
ﺗَﻌﻮِﻱ
hon - nutid
jag
3awaytu
ﻋَﻮَﻳﺖُ
jag - dåtid
'a3wii
ﺃَﻋﻮِﻱ
jag - nutid