Arabiska för stänk

radhaadh
ﺭَﺫَﺍﺫ
stänk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stänk uttalas radhaadh och skrivs ﺭَﺫَﺍﺫ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stänk består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, dhal som skrivs och uttalas dh och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stänk

Alla bokstäver i stänk

ﺭَﺫَﺍﺫ
 
 
ـﺮ
ـﺬ
ـﺎ
ـﺬ
 
ra
r
dhal
dh
alef
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för stänk består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺫَﺍﺫ och uttalas radhaadh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver