Arabiska för fruktbar, produktiv

khaSib
ﺧَﺼِﺐ
fruktbar, produktiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fruktbar, produktiv uttalas khaSib och skrivs ﺧَﺼِﺐ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fruktbar, produktiv består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Sad som skrivs och uttalas S och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fruktbar, produktiv

Alla bokstäver i fruktbar, produktiv

ﺧَﺼِﺐ
ﺧـ
ـﺼـ
ـﺐ
 
ﺧـ
ـﺼـ
ـﺐ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kha
kh
Sad
S
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för fruktbar, produktiv består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺼِﺐ och uttalas khaSib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver