Arabiska för befrukta

khaSSaba
ﺧَﺼَّﺐَ
befrukta – dåtid han
yukhaSSibu
ﻳُﺨَﺼِّﺐُ
befrukta – nutid han

Det arabiska verbet för att befrukta skrivs ﺧَﺼَّﺐَ och uttalas khaSSaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﺼِّﺐُ och uttalas yukhaSSibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet befrukta består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Sad som skrivs och uttalas S och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med befrukta

Alla bokstäver i befrukta

ﺧَﺼَّﺐَ
ﺧـ
ـﺼـ
ـﺐ
 
ﺧـ
ـﺼـ
ـﺐ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kha
kh
Sad
S
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för befrukta består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺼَّﺐَ och uttalas khaSSaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av befrukta

dåtid
nutid
han
khaSSaba
ﺧَﺼَّﺐَ
han - dåtid
yukhaSSibu
ﻳُﺨَﺼِّﺐُ
han - nutid
hon
khaSSabat
ﺧَﺼَّﺒَﺖ
hon - dåtid
tukhaSSibu
ﺗُﺨَﺼِّﺐُ
hon - nutid
jag
khaSSabtu
ﺧَﺼَّﺒﺖُ
jag - dåtid
'ukhaSSibu
ﺃُﺧَﺼِّﺐُ
jag - nutid