Arabiska för gränd

zuqaaq
ﺯُﻗَﺎﻕ
gränd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gränd uttalas zuqaaq och skrivs ﺯُﻗَﺎﻕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gränd består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, qaf som skrivs och uttalas q och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gränd

Alla bokstäver i gränd

ﺯُﻗَﺎﻕ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
zayn
z
qaf
q
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för gränd består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯُﻗَﺎﻕ och uttalas zuqaaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver