Arabiska för mala, pulvrisera

TaHana
ﻃَﺤَﻦَ
mala, pulvrisera – dåtid han
yaTHanu
ﻳَﻄﺤَﻦُ
mala, pulvrisera – nutid han

Det arabiska verbet för att mala, pulvrisera skrivs ﻃَﺤَﻦَ och uttalas TaHana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄﺤَﻦُ och uttalas yaTHanu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mala, pulvrisera består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, Ha som skrivs och uttalas H och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mala, pulvrisera

Alla bokstäver i mala, pulvrisera

ﻃَﺤَﻦَ
ﻃـ
ـﺤـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﺤـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ta
T
Ha
H
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för mala, pulvrisera består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﺤَﻦَ och uttalas TaHana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mala, pulvrisera

fa3ala blir TaHana

Vi har sett att det arabiska ordet för mala, pulvrisera skrivs ﻃَﺤَﻦَ och uttalas TaHana. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är T, H och n, blir ordet TaHana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mala, pulvrisera

Böjningsformer av mala, pulvrisera

dåtid
nutid
han
TaHana
ﻃَﺤَﻦَ
han - dåtid
yaTHanu
ﻳَﻄﺤَﻦُ
han - nutid
hon
TaHanat
ﻃَﺤَﻨَﺖ
hon - dåtid
taTHanu
ﺗَﻄﺤَﻦُ
hon - nutid
jag
TaHantu
ﻃَﺤَﻨﺖُ
jag - dåtid
'aTHanu
ﺃَﻃﺤَﻦُ
jag - nutid