Arabiska för lagrad

dhukhr
ﺫُﺧﺮ
lagrad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lagrad uttalas dhukhr och skrivs ﺫُﺧﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lagrad består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, kha som skrivs och uttalas kh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lagrad

Alla bokstäver i lagrad

ﺫُﺧﺮ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺮ
 
ـﺬ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
 
dhal
dh
kha
kh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för lagrad består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫُﺧﺮ och uttalas dhukhr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver