Arabiska för ammunition

dhakhiira
ﺫَﺧِﻴﺮَﺓ
ammunition – femininum singular

Det arabiska ordet för ammunition uttalas dhakhiira och skrivs ﺫَﺧِﻴﺮَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ammunition består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, kha som skrivs och uttalas kh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ammunition

Alla bokstäver i ammunition

ﺫَﺧِﻴﺮَﺓ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ـﺬ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
ـﺔ
 
dhal
dh
kha
kh
ya
y
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ammunition består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺫَﺧِﻴﺮَﺓ och uttalas dhakhiira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver