Arabiska för sedan

thumma
ﺛُﻢَّ
sedan –

Det arabiska ordet för sedan uttalas thumma och skrivs ﺛُﻢَّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sedan består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i sedan

ﺛُﻢَّ
ﺛـ
ـﻢ
 
ﺛـ
ـﻢ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
tha
th
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för sedan består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺛُﻢَّ och uttalas thumma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver