Arabiska för alltså

hakadhaa
ﻫَﻜَﺬَﺍ
alltså –

Det arabiska ordet för alltså uttalas hakadhaa och skrivs ﻫَﻜَﺬَﺍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: konjunktion.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i alltså

ﻫَﻜَﺬَﺍ
ﻫـ
ـﻜـ
ـﺬ
 
ﻫـ
ـﻜـ
ـﺬ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺬ
ـﺎ
 
ha
h
kaf
k
dhal
dh
alef
 
 
Det arabiska ordet för alltså består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻫَﻜَﺬَﺍ och uttalas hakadhaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver