Arabiska för enorm

Dakhm
ﺿَﺨﻢ
enorm – maskulinum singular

Det arabiska ordet för enorm uttalas Dakhm och skrivs ﺿَﺨﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns enorm i:

Dikhaam
ﺿِﺨَﺎﻡ
enorm – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet enorm består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, kha som skrivs och uttalas kh och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med enorm

Alla bokstäver i enorm

ﺿَﺨﻢ
ﺿـ
ـﺨـ
ـﻢ
 
ﺿـ
ـﺨـ
ـﻢ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Dad
D
kha
kh
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för enorm består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺨﻢ och uttalas Dakhm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver