Arabiska för storlek

Dakhaama
ﺿَﺨَﺎﻣَﺔ
storlek – femininum singular

Det arabiska ordet för storlek uttalas Dakhaama och skrivs ﺿَﺨَﺎﻣَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns storlek i:

Dakhaamaat
ﺿَﺨَﺎﻣَﺎﺕ
storlek – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet storlek består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, kha som skrivs och uttalas kh och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med storlek

Alla bokstäver i storlek

ﺿَﺨَﺎﻣَﺔ
ﺿـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
Dad
D
kha
kh
alef
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för storlek består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺿَﺨَﺎﻣَﺔ och uttalas Dakhaama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver