Arabiska för vissen

dhaabil
ﺫَﺍﺑِﻞ
vissen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vissen uttalas dhaabil och skrivs ﺫَﺍﺑِﻞ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vissen består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vissen

Alla bokstäver i vissen

ﺫَﺍﺑِﻞ
ﺑـ
ـﻞ
 
ﺑـ
ـﻞ
 
ـﺬ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
dhal
dh
alef
beh
b
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för vissen består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﺍﺑِﻞ och uttalas dhaabil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver