Arabiska för fikon

tiina
ﺗِﻴﻨَﺔ
fikon – femininum singular

Det arabiska ordet för fikon uttalas tiina och skrivs ﺗِﻴﻨَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i fikon

ﺗِﻴﻨَﺔ
ﺗـ
ـﻴـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﻴـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
ta
t
ya
y
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fikon består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗِﻴﻨَﺔ och uttalas tiina.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver