Böjningsformer av verbet 'att visa'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'adullu
أَدُلُّ
jag - nutid
dalaltu
دَلَلتُ
jag - dåtid
'adulla
أَدُلَّ
jag - subjunktiv
'adulla
أَدُلَّ
jag - jussiv
du (m)
tadullu
تَدُلُّ
du (m) - nutid
dalalta
دَلَلتَ
du (m) - dåtid
tadulla
تَدُلَّ
du (m) - subjunktiv
tadulla
تَدُلَّ
du (m) - jussiv
du (f)
tadulliina
تَدُلِّينَ
du (f) - nutid
dalalti
دَلَلتِ
du (f) - dåtid
tadullii
تَدُلِّي
du (f) - subjunktiv
tadullii
تَدُلِّي
du (f) - jussiv
han
yadullu
يَدُلُّ
han - nutid
dalla
دَلَّ
han - dåtid
yadulla
يَدُلَّ
han - subjunktiv
yadulla
يَدُلَّ
han - jussiv
hon
tadullu
تَدُلُّ
hon - nutid
dallat
دَلَّت
hon - dåtid
tadulla
تَدُلَّ
hon - subjunktiv
tadulla
تَدُلَّ
hon - jussiv
vi
nadullu
نَدُلُّ
vi - nutid
dalalnaa
دَلَلنَا
vi - dåtid
nadulla
نَدُلَّ
vi - subjunktiv
nadulla
نَدُلَّ
vi - jussiv
ni (m)
tadulluuna
تَدُلُّونَ
ni (m) - nutid
dalaltum
دَلَلتُم
ni (m) - dåtid
tadulluu
تَدُلُّوا
ni (m) - subjunktiv
tadulluu
تَدُلُّوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tadlulna
تَدلُلنَ
ni (f) - nutid
dalaltunna
دَلَلتُنَّ
ni (f) - dåtid
tadlulna
تَدلُلنَ
ni (f) - subjunktiv
tadlulna
تَدلُلنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yadulluuna
يَدُلُّونَ
de (m) - nutid
dalluu
دَلُّوا
de (m) - dåtid
yadulluu
يَدُلُّوا
de (m) - subjunktiv
yadulluu
يَدُلُّوا
de (m) - jussiv
de (f)
yadlulna
يَدلُلنَ
de (f) - nutid
dalalna
دَلَلنَ
de (f) - dåtid
yadlulna
يَدلُلنَ
de (f) - subjunktiv
yadlulna
يَدلُلنَ
de (f) - jussiv
ni två
tadullaani
تَدُلَّانِ
ni två - nutid
dalaltumaa
دَلَلتُمَا
ni två - dåtid
tadullaa
تَدُلَّا
ni två - subjunktiv
tadullaa
تَدُلَّا
ni två - jussiv
de två (m)
yadullaani
يَدُلَّانِ
de två (m) - nutid
dalalaa
دَلَلَا
de två (m) - dåtid
yadullaa
يَدُلَّا
de två (m) - subjunktiv
yadullaa
يَدُلَّا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tadullaani
تَدُلَّانِ
de två (f) - nutid
dalalataa
دَلَلَتَا
de två (f) - dåtid
tadullaa
تَدُلَّا
de två (f) - subjunktiv
tadullaa
تَدُلَّا
de två (f) - jussiv

Imperativ

du (m)
dulla
دُلَّ
du (m) - imperativ
du (f)
dullii
دُلِّي
du (f) - imperativ
du (dual)
dullaa
دُلَّا
du (dual) - imperativ
ni (m)
dulluu
دُلُّوا
ni (m) - imperativ
ni (f)
'udlulna
أُدلُلنَ
ni (f) - imperativ

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.