Arabiska för misstanke

Zann
ﻇَﻦّ
misstanke – maskulinum singular

Det arabiska ordet för misstanke uttalas Zann och skrivs ﻇَﻦّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns misstanke i:

Zunuun
ﻇُﻨُﻮﻥ
misstanke – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet misstanke består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs och uttalas Z, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med misstanke

Alla bokstäver i misstanke

ﻇَﻦّ
ﻇـ
ـﻦ
 
ﻇـ
ـﻦ
 
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Za
Z
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för misstanke består av: Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻇَﻦّ och uttalas Zann.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver