Arabiska för anta

Zanna
ﻇَﻦَّ
anta – dåtid han
yaZunnu
ﻳَﻈُﻦُّ
anta – nutid han

Det arabiska verbet för att anta skrivs ﻇَﻦَّ och uttalas Zanna i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻈُﻦُّ och uttalas yaZunnu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet anta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anta består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs ﻅ och uttalas Z, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anta

Alla bokstäver i anta

ﻇَﻦَّ
ﻇـ
ـﻦ
 
ﻇـ
ـﻦ
 
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Za
Z
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för anta består av: Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻇَﻦَّ och uttalas Zanna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av anta

dåtid
nutid
han
Zanna
ﻇَﻦَّ
han - dåtid
yaZunnu
ﻳَﻈُﻦُّ
han - nutid
hon
Zannat
ﻇَﻨَّﺖ
hon - dåtid
taZunnu
ﺗَﻈُﻦُّ
hon - nutid
jag
Zanantu
ﻇَﻨَﻨﺖُ
jag - dåtid
'aZunnu
ﺃَﻇُﻦُّ
jag - nutid