Arabiska för papegoja

babbaghaa'
ﺑَﺒَّﻐَﺎﺀ
papegoja – maskulinum singular

Det arabiska ordet för papegoja uttalas babbaghaa' och skrivs ﺑَﺒَّﻐَﺎﺀ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv.

Alla bokstäver i papegoja

ﺑَﺒَّﻐَﺎﺀ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﻐـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﻐـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
 
beh
b
beh
b
ghayn
gh
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för papegoja består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺑَﺒَّﻐَﺎﺀ och uttalas babbaghaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver