Arabiska för mal

3uthth
ﻋُﺚّ
mal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mal uttalas 3uthth och skrivs ﻋُﺚّ.

Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mal består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, tha som skrivs och uttalas th och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i mal

ﻋُﺚّ
ﻋـ
ـﺚ
 
ﻋـ
ـﺚ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
ayn
3
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för mal består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﺚّ och uttalas 3uthth.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver