Arabiska för skyfall

zakhkha
ﺯَﺧَّﺔ
skyfall – femininum singular

Det arabiska ordet för skyfall uttalas zakhkha och skrivs ﺯَﺧَّﺔ.

Kategori: meterologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skyfall består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, kha som skrivs och uttalas kh och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i skyfall

ﺯَﺧَّﺔ
ﺧـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺔ
 
ـﺰ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺔ
 
zayn
z
kha
kh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skyfall består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯَﺧَّﺔ och uttalas zakhkha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver