Arabiska för hängning

shanq
ﺷَﻨﻖ
hängning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hängning uttalas shanq och skrivs ﺷَﻨﻖ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hängning består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, nun som skrivs och uttalas n och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hängning

Alla bokstäver i hängning

ﺷَﻨﻖ
ﺷـ
ـﻨـ
ـﻖ
 
ﺷـ
ـﻨـ
ـﻖ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
shin
sh
nun
n
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för hängning består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻨﻖ och uttalas shanq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver