Arabiska för snäcka

Halazuun
ﺣَﻠَﺰُﻭﻥ
snäcka – maskulinum singular

Det arabiska ordet för snäcka uttalas Halazuun och skrivs ﺣَﻠَﺰُﻭﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Så används ordet snäcka

Alla bokstäver i snäcka

ﺣَﻠَﺰُﻭﻥ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﺰ
 
ﺣـ
ـﻠـ
ـﺰ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺰ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ha
H
lam
l
zayn
z
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för snäcka består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺣَﻠَﺰُﻭﻥ och uttalas Halazuun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver