Arabiska för falskt anklaga, misstänka

tajannaa
ﺗَﺠَﻨَّﻰ
falskt anklaga, misstänka – dåtid han
yatajannaa
ﻳَﺘَﺠَﻨَّﻰ
falskt anklaga, misstänka – nutid han

Det arabiska verbet för att falskt anklaga, misstänka skrivs ﺗَﺠَﻨَّﻰ och uttalas tajannaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺠَﻨَّﻰ och uttalas yatajannaa. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet falskt anklaga, misstänka består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, nun som skrivs och uttalas n och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med falskt anklaga, misstänka

Alla bokstäver i falskt anklaga, misstänka

ﺗَﺠَﻨَّﻰ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻨـ
ـﻰ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻨـ
ـﻰ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻰ
 
ta
t
jim
j
nun
n
a
 
 
Det arabiska ordet för falskt anklaga, misstänka består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺗَﺠَﻨَّﻰ och uttalas tajannaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av falskt anklaga, misstänka

dåtid
nutid
han
tajannaa
ﺗَﺠَﻨَّﻰ
han - dåtid
yatajannaa
ﻳَﺘَﺠَﻨَّﻰ
han - nutid
hon
tajannat
ﺗَﺠَﻨَّﺖ
hon - dåtid
tatajannaa
ﺗَﺘَﺠَﻨَّﻰ
hon - nutid
jag
tajannaytu
ﺗَﺠَﻨَّﻴﺖُ
jag - dåtid
'atajannaa
ﺃَﺗَﺠَﻨَّﻰ
jag - nutid