Arabiska för brottsling

jaanin
ﺟَﺎﻥٍ
brottsling – maskulinum singular

Det arabiska ordet för brottsling uttalas jaanin och skrivs ﺟَﺎﻥٍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brottsling består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brottsling

Alla bokstäver i brottsling

ﺟَﺎﻥٍ
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
jim
j
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för brottsling består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﻥٍ och uttalas jaanin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver